Rólunk » Szakmai kapcsolatok
2010.06.16
A Minisztérium hivatott összehangolni többek között az egyes fuvarozási módokat. Ennek eszközei: tervezés, támogatások (pl. kombinált fuvarozás területén, mobilitás elősegítése és erre vonatkozó támogatási programok elősegítése, ellenőrzések, intézkedések meghozatala, statisztikák készítése.
2010.06.16

Az UIC mellett a CER az európai vasutak legmagasabb döntéshozó fóruma. 74 tagot tömörít, melyek főként európai állami és magánvasutak, infrastruktúra kezelő vállalatok. A vasúti tevékenységet képviselik az Unió egyes szervei felé, döntéseket segítenek elő, lobbitevékenységet folytatnak és tanácsadással, a tagvállalatok közti kommunkáció elősegítésével is foglalkoznak.

2010.06.16

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság 1902-ben alapították, mára közel 300-an alkotják a taglétszámát. Feladatai közé tartozik többek között a COTIF gyakorlati alkalmazásának segítése, felülvizsgálata.

2010.06.16

Az Ügynökség központja a francia kisvárosban, Valenciennes-ben található. A vasúti szolgáltatások minőségének, az egész ágazat versenyképességének javítása szerepel a fő feladataik közt.

2010.06.16

Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer három fő területe: közlekedésirányítás, közlekedésbiztonság és kommunikáció.

Fő tulajdonságai többek között: megbízhatóság, interoperabilitás, növelhető sebesség, vonalkapacitás, nagyobb biztonság, méretezhetőség, nagyobb hatékonyság, testreszabott megoldások, magasabb szolgáltatási színvonal.

2010.06.16

Az Európai Bizottság Közlekedési Főigazgatóság fő feladata az európai uniós közlekedési politikák fejlesztése, ezáltal az európai szintű mobilitás biztosítása, összhangban az állampolgári igényekkel, környezetpolitikával és versenyképességgel.

2010.06.16

Az európai áruszállítási és logisztikai vezetők fóruma. Ez egy nemzetközi non-profit társaság, mely több mint 80 taggal büszkélkedhet. Az európai multimodális árufuvarozási rendszerek használatában, harmonizációjában, fejlesztésében és modernizációjában vállalnak aktív szerepet.

2010.06.16

1997-ben alapították, központja Bernban található. Közel 90 taggal büszkélkedhet. A határokon átnyúló személy- és áruforgalom kapacitásigényét hivatott elosztani, ennek érdekében folyamatosan nemzetközi menetrendi értekezleteket tartanak a tagvállalatok részére.

2010.06.16

Ezt a technológiát az Európai Unió ún. MORANE programjának keretein belül fejlesztették ki. A vasúti üzemeltetés során felmerülő összes vezetéknélküli kommunikációs igényt képes kielégíteni. Ezáltal biztonságosabbá és rugalmasabbá teszi a vasúti személy- és áruszállítást.

2010.06.16

A Magyar Vasúti Egyesülés a hazai vasúttársaságokat és vasúti infrastruktúrakezelőket tömörítő érdekképviseleti szerv. Küldetésül tűzték ki a vasút részarányának növelését az egyes közlekedési és szállítási módozatok között, a vasút versenyképességének növelése.

2010.06.16

Az érdekközvetítő és érdekegyeztető szervezetet azzal a céllal hozták az alapítótagok, hogy a hazai logisztikai központok helyzetét erősítsék, támogassa a kombinált fuvarozási szállítást, hasonló nemzeti és nemzetköz szervekkel kapcsolattartás, szakmai programok szervezése, közlekedéspolitikai döntések előkészítése, befolyásolása.

2010.06.16
A korábbi Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium feladatait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vette át. Közlekedéssel kapcsolatos feladatai: közlekedésfejlesztés, közlekedéspolitika; közúti, vasúti, légi közlekedés, hajózás szabályozása, környezetvédelem, veszélyes áruk fuvarozásának koordinálása, különböző kiadványok készítése, helyi közösségi közlekedés támogatása stb.
2010.06.16
A közlekedési miniszter irányítása alatt működő közigazgatási szerv a közúti, vasúti, hajózási, légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági feladatokat látja el. Önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.
2010.06.16

SzMGSz tagvasutakat összefogó együttműködési szervezet központja Varsóban található. 25 teljes jogú taggal rendelkezik. Feladata az Európa és Ázsia közti vasútu forgalom gördülékenyebbé tétele, megkönnyítése a vasúti összeköttetés fejlesztése.

2010.06.16

Célja a gyors és könnyű vasúti átjárhatóság biztosítása, illetve a vasúti szállítás minőségének és hatékonyságának segítése. A jelenleg 35 taggal rendelkező szervezet törekszik a feltételek és folyamatok harmonizálására a vasúti szállítás és infrastruktúrakezelés területén.

2010.06.16

A párizsi székhelyű szervezet 196 taggal rendelkezik és öt kontinensen tevékenykedik. A vasúti szállítás ösztönzését, a tagok közti kommunikáció, közvetítés segítését, a műszaki, környezeti és egyéb feltételek javítását tűzték ki célul a Vasútegylet megalapításakor.

2010.06.16
Országos hatáskörű, független szervezet, 2004-ben alapították. Hatákörébe tartozik a vasúti pályakapacitás elosztása, hálózat-hozzáférési díjak mértékének meghatározása, szabályozása, Hálózati Üzletszabályzat kidolgozása.