Használati feltételek

Használati feltételek

2010.06.22
2010.07.12

A GYSEV CARGO Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a portálon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a GYSEV CARGO Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A GYSEV CARGO Zrt. nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.gysevcargo.hu portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A GYSEV CARGO Zrt. nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A GYSEV CARGO Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A GYSEV CARGO portál bármelyik olyan felhasználója, aki a web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a GYSEV CARGO Zrt.-nek elfogadja, hogy a GYSEV CARGO Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a GYSEV CARGO Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A GYSEV CARGO Zrt. bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a GYSEV CARGO Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a GYSEV CARGO Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A GYSEV CARGO Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése.

A GYSEV CARGO Zrt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a GYSEV CARGO Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A GYSEV CARGO Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a GYSEV CARGO portáljáról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a GYSEV CARGO Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A GYSEV CARGO portálon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a GYSEV CARGO Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a GYSEV CARGO Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A GYSEV CARGO Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.